วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
600624_01_ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล.mp3