วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
600618_07_ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ.mp3