วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๐)

๒๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
600623_01_ปกิณกะธรรมคนมีแต่การงานความวุ่นวายและความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี.mp3