วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
600618_04_ปกิณกะธรรมอานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ.mp3