วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
600610_09_กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ.mp3