วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อย่าไว้ใจในชีวิต(เสียงธรรม ๔ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

๔ พ.ค. ๖๗ - อย่าไว้ใจในชีวิต (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

580301_04_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3