วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทำไว้จึงได้ตามนั้น(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ทำไว้จึงได้ตามนั้น (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99CH.mp3