วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันวิสาขบูชา(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์วันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)