วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รู้ในทาน ศีล ภาวนา(เสียงธรรม ๔ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

๔ พ.ค. ๖๗ - รู้ในทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

580303_08_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3