วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อามิสบูชา(เสียงธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๒ พ.ค. ๖๗ - อามิสบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_04_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3