วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล(เทศน์ ๑๑ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๑ พ.ค. ๖๗ - เทศน์รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

580419_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5CH.mp3