วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

SBUY6706_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3