วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒๔ ก.พ. ๖๒-พระเมตตาพร
620224_06_พระเมตตาพร.mp3

ขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
620224_05_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นตัวกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

การทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ
620224_04_ปกิณกะธรรมการทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ(เทศน์ ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ
620224_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ.mp3

ความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก
620224_01_ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก.mp3

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๖ ทำความรู้จริงให้ปรากฎด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๖ ทำความรู้จริงให้ปรากฎด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์
620223_05_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๖ทำความรู้จริงให้ปรากฎด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์.mp3

เพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์ และเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์ และเกิดปัญญาญาณ
620223_04_ปกิณกะธรรมเพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์และเกิดปัญญาญาณ.mp3

เพียรสร้างบุญในทาน ศีล ภาวนา ให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ(เทศน์ ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-เทศน์เพียรสร้างบุญในทาน ศีล ภาวนา ให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ
620223_02_เทศน์เพียรสร้างบุญในทานศีลภาวนาให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ.mp3

เคารพจริงในพระธรรมของพระพุทธเจ้า และนำมาปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมเคารพจริงในพระธรรมของพระพุทธเจ้า และนำมาปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
620223_01_ปกิณกะธรรมเคารพจริงในพระธรรมของพระพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัย และสัมโมทนียกถาเนื่องในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัย และสัมโมทนียกถาเนื่องในวันมาฆบูชา
620219_06_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยและสัมโมทนียกถาเนื่องในวันมาฆบูชา.mp3

หล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์ และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์ และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
620219_05_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา.mp3

อาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ
620219_04_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ.mp3

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-เทศน์ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
620219_03_เทศน์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3

บวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป
620219_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กายและบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้
620219_01_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๗ ก.พ. ๖๒-พระเมตตาพร
620217_07_พระเมตตาพร.mp3

จิตมีสภาพจำ หมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบ เพื่อละอุปาทานและอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำ หมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบ เพื่อละอุปาทานและอวิชชา
620217_05_ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำหมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบเพื่อละอุปาทานและอวิชชา.mp3

ทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย
620217_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย.mp3

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา(เทศน์ ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา
620217_03_เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา.mp3

พึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
620217_01_ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตนถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๕ การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๕ การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์
620216_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๕การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์.mp3

อย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว
620216_06_ปกิณกะธรรมอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว.mp3

ใคร่ครวญในความปรารถนาที่ยึดถือ จึงเกิดนิพพิทาญาณเพื่อละอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในความปรารถนาที่ยึดถือ จึงเกิดนิพพิทาญาณเพื่อละอวิชชา
620216_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในความปรารถนาที่ยึดถือจึงเกิดนิพพิทาญาณเพื่อละอวิชชา.mp3

อานิสงส์การถวายดิน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายดิน
620216_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายดิน.mp3

การรักษาศีล เจริญสมาธิ ให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-เทศน์การรักษาศีล เจริญสมาธิ ให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ
620216_03_เทศน์การรักษาศีลเจริญสมาธิให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
620216_01_ปกิณกะธรรมฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐ ก.พ. ๖๒-พระเมตตาพร
620210_08_พระเมตตาพร.mp3

ระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล
620210_07_ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล.mp3

การดูจิตตนในวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต
620210_05_ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต.mp3

ใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล
620210_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล.mp3

ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม
620210_03_เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม.mp3

ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิด มิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิด มิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้
620210_01_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิดมิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้.mp3

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๔ การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๔ การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน
620209_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๔การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน.mp3

อานุภาพพระแก้วใส และการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานุภาพพระแก้วใส และการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก
620209_07_ปกิณกะธรรมอานุภาพพระแก้วใสและการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก.mp3

น้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมน้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ
620209_06_ปกิณกะธรรมน้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ.mp3

การสงบจากความโลภ โกรธ หลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-เทศน์การสงบจากความโลภ โกรธ หลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล
620209_05_เทศน์การสงบจากความโลภโกรธหลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล.mp3

พระเมตตาพร : วันไหว้ครู

๙ ก.พ. ๖๒-พระเมตตาพรวันไหว้ครู
620209_04_พระเมตตาพรวันไหว้ครู.mp3

รับยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมรับยันต์เกราะเพชร
620209_03_ปกิณกะธรรมรับยันต์เกราะเพชร.mp3

บวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย
620209_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์๕และอาราธนาพระเข้าสู่กาย.mp3

ทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน
620209_01_ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓ ก.พ. ๖๒-พระเมตตาพร
620203_07_พระเมตตาพร.mp3

รักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
620203_06_ปกิณกะธรรมรักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3

พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล
620203_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล.mp3

วางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ
620203_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ.mp3

ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว(เทศน์ ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-เทศน์ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว
620203_03_เทศน์ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620203_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ใคร่ครวญในศีลให้สมบูรณ์เป็นที่พึ่งอันมั่นคงในยามจิตออกจากร่าง(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในศีลให้สมบูรณ์เป็นที่พึ่งอันมั่นคงในยามจิตออกจากร่าง
620203_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในศีลให้สมบูรณ์เป็นที่พึ่งอันมั่นคงในยามจิตออกจากร่าง.mp3

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๓ ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๓ ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต
620202_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๓ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต.mp3

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู
620202_06_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชรและการชำระใจเพื่อบูชาครู.mp3

ตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม
620202_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม.mp3

ผู้น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตนย่อมเข้าถึงปัญญาญาณได้โดยง่าย(เทศน์ ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-เทศน์ผู้น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตนย่อมเข้าถึงปัญญาญาณได้โดยง่าย
620202_04_เทศน์ผู้น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตนย่อมเข้าถึงปัญญาญาณได้โดยง่าย.mp3

บวงสรวงวันตรุษจีน และขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีน และขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย
620202_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีนและขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย.mp3

การเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์
620202_01_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์.mp3