วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

๓๑ ส.ค. ๖๒-เทศน์บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า
620831_02_เทศน์บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า.mp3

พิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๒)

๓๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง
620831_01_ปกิณกะธรรมพิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620825_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

หล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น
620825_02_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
620825_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๔ ส.ค. ๖๒)

๒๔ ส.ค. ๖๒-เทศน์จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า
620824_02_เทศน์จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า.mp3

ตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ส.ค. ๖๒)

๒๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล
620824_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์(เทศน์ ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-เทศน์เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
620817_03_เทศน์เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์.mp3

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
620817_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3

การสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน
620817_01_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน.mp3

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๒)

๑๒ ส.ค. ๖๒-เทศน์ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ
620812_02_เทศน์ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ.mp3

การตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๒)

๑๒ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา
620812_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจัง ถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจัง ถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ
620811_04_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจังถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ.mp3

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620811_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-เทศน์ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล
620811_02_เทศน์ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล.mp3

พึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ
620811_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ.mp3

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต
620810_04_ปกิณกะธรรมการขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต.mp3

กายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล
620810_03_ปกิณกะธรรมกายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล.mp3

การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย(เทศน์ ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-เทศน์การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย
620810_02_เทศน์การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3

ใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์ และการยอมรับความจริงของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์ และการยอมรับความจริงของร่างกาย
620810_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์และการยอมรับความจริงของร่างกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม
620804_04_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม.mp3

บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน(เทศน์ ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-เทศน์บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน
620804_03_เทศน์บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620804_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริง จิตจึงสงบจากนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริง จิตจึงสงบจากนิวรณ์
620804_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริงจิตจึงสงบจากนิวรณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน
620803_03_ปกิณกะธรรมการวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน.mp3

การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม(เทศน์ ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-เทศน์การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม
620803_02_เทศน์การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม.mp3

บุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว
620803_01_ปกิณกะธรรมบุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว.mp3