วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การให้มีหยาบ กลาง ละเอียด(เทศน์ ๒๗ พ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

 ๒๗ พ.ค. ๖๖ - เทศน์การให้มีหยาบ กลาง ละเอียด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

580725_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94CH.mp3