วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การหากองกรรมฐานแก้จริต(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

 ๒๘ พ.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการหากองกรรมฐานแก้จริต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

580719_03_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3