วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ทำอย่างไรจะผึกทิพจักขุญาณได้(เสียงธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๑๒ พ.ย. ๖๖ - ทำอย่างไรจะผึกทิพจักขุญาณได้ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

590807_07_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89CH.mp3