วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เทศน์(เทศน์ ๒๗ พ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๒๗ พ.ย. ๖๖ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙)

590910_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3