วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วางจิตเห็นใจ(เสียงธรรม ๔ พ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

 ๔ พ.ย. ๖๖ - วางจิตเห็นใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

590806_04_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3