วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๔ พ.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590724_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3