วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

เทศน์(เทศน์ ๓๑ มี.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๓๑ มี.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580221_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3