วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๑๗ มี.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗  (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)