วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

สนทนา(สนทนา ๙ มี.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๙ มี.ค. ๖๗ -สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580201_04_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3