วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

สนทนา(สนทนา ๑๗ มี.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๑๗ มี.ค. ๖๗ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580214_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3