วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

ความเมตตา(เทศน์ ๙ มี.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๙ มี.ค. ๖๗ - เทศน์ความเมตตา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)