วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ฝึกแยกกายแยกจิต(เสียงธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๑๒ ส.ค. ๖๖ -ฝึกแยกกายแยกจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570726_03_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3