วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วาจานั้นสำคัญ(เสียงธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๖ ส.ค. ๖๖ - วาจานั้นสำคัญ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570719_04_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8DCH.mp3