วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

แก้อารมณ์ฟุ้ง(สนทนา ๒๕ ส.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๕ ส.ค. ๖๖ - สนทนาแก้อารมณ์ฟุ้ง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570719_06_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87CH.mp3