วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๐ ส.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)