วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สนทนา(สนทนา ๑๔ ส.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๑๔ ส.ค. ๖๖ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570705_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3