วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี(เสียงธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๐ ส.ค. ๖๖-การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)