วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

สำรวจใจตน(เสียงธรรม ๑ ก.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๑ ก.ย. ๖๖ -สำรวจใจตน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570704_01_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99CH.mp3