วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ(เสียงธรรม ๒ ก.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒ ก.ย. ๖๖ - สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590723_04_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3