วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

SBUY6609_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3