วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๐ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖