วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

การทำใจเป็นกลาง(เสียงธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๑๐ ก.ย. ๖๖ - การทำใจเป็นกลาง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)