วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

กลัวในทุกข์(เสียงธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๓ ก.ย. ๖๖ - กลัวในทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570713_02_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8CCH.mp3