วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สนทนา(สนทนา ๑๔ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๑๔ ก.ค. ๖๖ -สนทนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570712_06_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3