วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ธรรมว่างอย่างยิ่ง ว่างอย่างไร(เสียงธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๑๕ ก.ค. ๖๖ - ธรรมว่างอย่างยิ่ง ว่างอย่างไร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590718_07_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3CH.mp3