วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปรับจิตเพื่อฝึกใจ(เสียงธรรม ๒ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙)

๒ ก.ค. ๖๖ -  ปรับจิตเพื่อฝึกใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙)

590917_05_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3