วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา(เสียงธรรม ๓๐ ก.ค.๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๖ - แพ้หรือชนะมาร อยู่ที่เรา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

600312_03_%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2CH.mp3