วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เธอว่าการเกิดง่ายไหม(สนทนา ๒๘ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๖ - สนทนาเธอว่าการเกิดง่ายไหม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐)

600909_01_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1CH.mp3