วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หลวงพ่อฝากไว้ (เสียงธรรม ๔ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๔ ก.ค. ๖๖ - หลวงพ่อฝากไว้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590704_06_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89CH.mp3