วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สนทนา (สนทนา ๒๓ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒๓ ก.ค. ๖๖ - สนทนา (สนทนา ๒๓ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590708_09_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3