วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตัณหามีฤทธิ์(เสียงธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙)

๒๗ ก.ค. ๖๖ -ตัณหามีฤทธิ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙)