วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

เทศน์(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐)

600108_05_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3