วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

"ขอเธอจงมั่นใจ"(เสียงธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๗ - "ขอเธอจงมั่นใจ" (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐)

600113_01_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3