วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

เตือนสติ(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๗ - เทศน์เตือนสติ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐)