วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567

ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว(เสียงธรรม ๖ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐)

๖ ม.ค. ๖๗ - ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐)

600103_06_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7CH.mp3