วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

๒๘ ม.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

SBUY6701_28_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3